Assegurança per a riscos cibernetics

QUE ASSEGUREM?

L'assegurança per a riscos cibernètics té com a propòsit salvaguardar l'empresa davant possibles ciberatacs i vulneracions relacionades amb la tecnologia. Aquesta assegurança garanteix la indemnització dels danys i les pèrdues enfront d'un ciberatac produït per exemple, per pirates informàtics. El seu propòsit és ajudar a la recuperació de les dades i el negoci com més aviat millor. Al seu torn serveix per a fer front a possibles reclamacions de tercers.

A QUI VA DIRIGIDA L' Assegurança per a riscos cibernetics?

A qualsevol tipus d'empresa, sigui com sigui el seu nivell de digitalització.

Quines cobertures garanteix la pòlissa de Riscos cibernetics?

 • Danys i protecció de dades:
  • Cobrir els costos de restauració del sistema de control d'accés al servidor.
  • Costos de descontaminació del Malware.
  • Costos de restauració i recuperació de dades.
  • Pagament de les sancions per incompliment de la Llei orgànica de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD) o la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI).
  • Perjudicis econòmics causats a tercers per alteració, destrucció, pèrdua o robatori d'informació o de dades.
 • Responsabilitat civil.
 • Indemnitzacions per pèrdua de beneficis.
 • Defensa jurídica i pagament de fiances.
 • Assistència.

Els capitals que garanteix l' Assegurança per a riscos cibernetics

 • Despeses de resposta a incidents.
 • Despeses de recuperació.
 • Pèrdua d'actius de dades.
 • Pèrdua per interrupció del negoci.
 • Frau cibernètic.

CURIOSITATS

Perquè una empresa necessiti una assegurança de ciberseguretat no necessàriament ha de ser una empresa tecnològica. N'hi ha prou que tingui qualsevol eina digital perquè part dels seus actius intangibles puguin ser atacats. Així doncs, totes les empreses haurien de tenir una assegurança contra riscos cibernètics de la mateixa forma que tenen una assegurança de responsabilitat civil, o una assegurança per a les naus o oficines on desenvolupen la seva activitat.

El fet que les empreses s'hagin digitalitzat i siguin presents en internet ha obligat a la creació d'un tipus d'assegurança que salvaguardi a l'empresa davant possibles ciberatacs. Aquesta és l'assegurança de ciberseguretat.

Els riscos de ciberseguretat són especialment un desafiament per a les empreses amb sistemes informàtics, ja que poden causar severes disrupcions en el negoci i a més tenen un alt impacte financer. Entendre aquests riscos i com funcionen els ciberatacs pot ajudar-te a mantenir a ratlla als hackers, estar millor preparat i protegir la teva empresa.

Per a contractar una assegurança de ciberseguretat cal tenir en compte diferents aspectes: El perfil de l'empresa (la seva activitat, la seva presència en el territori, com s'organitza…), el nivell de seguretat tecnològica amb què opera, el nivell de dades que emmagatzema i el grau de compliment normatiu.

Aquests aspectes s'estructuren en qüestionaris específics que l'assegurat ha d'emplenar. Basant-se en el declarat les companyies establiran condicions de contractació i prima. És per aquest motiu que, en cas que el nivell de seguretat de l'empresa sigui inferior o no s'ajusti al declarat en el qüestionari, en cas de sinistre la companyia podria no garantir el sinistre a l'assegurat.

Per a tot això és fonamental l'assessorament professional que com a mediadors d'assegurances realitzem. Des de Perea Grup entenem que les petites i mitjanes empreses, en moltes ocasions no disposen de personal intern específic que pugui dedicar-se a gestionar aquest tipus de riscos. És per això que com a corredoria d'assegurances ens encarreguem de conèixer quina empresa tenim davant, analitzar les necessitats de cada client, gerenciar el seu risc i veure quines situacions ha de resoldre internament abans de contractar una pòlissa per a finalment assessorar en la transmissió d'aquest risc a una companyia d'assegurances. Aquest és el valor afegit que com a professionals oferim als nostres clients.

DICCIONARI ESPECÍFIC

 • FALLADA DE SEGURETAT: Aquests solen ser la causa de major nombre d'incidències informàtiques en l'empresa en conseqüència d'una mala previsió en el departament d'informàtica. Entre les fallades més comunes: antivirus, firewall, wifi, etc.
 • HACKING: Robatori de dades o d'informació privada de l'empresa. És el conjunt de tècniques a través de les quals s'accedeix a un sistema informàtic vulnerant les mesures de seguretat establertes usualment de manera il·lícita.
 • MALWARE: Es descriu com un tipus de programari que té com a objectiu danyar o infiltrar-se sense el consentiment del seu propietari en un sistema d'informació. Usualment, és la injecció d'un codi maliciós o d'un virus el qual pot tirar a baix tota la maquinària tecnològica de l'empresa.
 • ENGINYERIA SOCIAL: És un conjunt de tècniques que utilitzen els cibercriminals per a enganyar els usuaris amb la finalitat que els enviïn dades confidencials, infectin les seves computadores amb malware o obrin enllaços a llocs infectats. Aquest engany a l'usuari es pot realitzar mitjançant phishing o la suplantació d'identitat.
 • PÈRDUA DE BENEFICIS O LUCRE CESSANT: Fa referència a les pèrdues econòmiques que sofreix l'empresa arran d'un sinistre cobert per l’assegurança i a conseqüència de no haver pogut desenvolupar la seva activitat amb normalitat.

SERVEIS RELACIONATS

COMPANYIES ASSEGURADORES
AMB LES QUE TREBALLEM L' Assegurança per a riscos cibernetics