Assegurança de llar per a habitatges en lloguer

QUE ASSEGUREM?

L'assegurança d'habitatge en lloguer o assegurança de llar per a propietaris que destinen habitatges al lloguer, té per objectiu d'assegurar aquells béns que es troben a l'interior de l'habitatge, que són de la propietat i que no tenen cobertura ni per l'assegurança de llar dels inquilins, ni per l'assegurança de la comunitat de propietaris. Aquests béns, encara que el pis sigui llogat sense moblar són, els mobles de cuina, els de bany i els aparells de climatització com a caldera, aire condicionat...

A QUI VA DIRIGIDA L' Assegurança de llar per a habitatges en lloguer?

A persones físiques o jurídiques que tinguin immobles en propietat que destinin a lloguer.

Quines cobertures garanteix la pòlissa de Llar per a habitatges en lloguer?

 • Incendi i complementaris.
 • Extensió de garanties.
 • Danys estètics.
 • Danys elèctrics.
 • Defensa i reclamació de danys.
 • Trencament de vidres i marbres.
 • Assistència.
 • Robatori, espoliació i furt.
 • Control de plagues.
 • Ruïna total.
 • Responsabilitat civil.
 • Danys per aigua.

Els capitals que garanteix l' Assegurança de llar per a habitatges en lloguer

 • Continent: Fa referència a l'edificació. Aquesta partida pot estar assegurada també per l'assegurança de la comunitat. En aquest cas poden estudiar-se formes d'assegurament alternatives per a abaratir costos sense perdre cobertura.
 • Contingut: Correspon amb el valor de mobles que hi ha en l'habitatge i que són de propietat.
 • Responsabilitat civil: Fa referència als danys causats a tercers. Normalment, es recomana un capital mínim que sigui de 600.000 € i que el límit per víctima sigui com a mínim de 300.000 €.

CURIOSITATS

Un error freqüent del propietari que té immobles en lloguer és pensar que no necessiten tenir-los assegurats. Molts creuen que amb l'assegurança dels inquilins és suficient i això és un greu error.

És important entendre que una assegurança de llar cobreix per mal directe aquells béns que són propietat de l'assegurat. En el cas dels inquilins, els seus mobles i pertinences personals que existeixin dins del pis, però en cap cas els mobles que puguin ser del propietari. Aquests, així com la responsabilitat que tant de l'edificació com d'aquests mobles pugui derivar-se, han d'estar assegurats pel propietari.

No conèixer si l'assegurança de la comunitat està o no ben assegurat o no disposar d'una assegurança de llar per a habitatges en lloguer amb cobertura sobre el mobiliari privatiu pot ser un problema molt greu per exemple en cas que un aparell de climatització causi un incendi o en cas que una caldera provoqui danys per aigua amb afectacions a altres inquilins.

DICCIONARI ESPECÍFIC

 • ARRENDADOR O PROPIETARI: La persona física o jurídica que cedeix contractualment a una altra, el seu dret a l'ús d'un habitatge per temps i preu convinguts.
 • INQUILÍ O ARRENDATARI: La persona física o jurídica que obté la cessió del dret d'ús d'un habitatge aliè, a canvi del pagament de la renda.
 • CONTINENT: Edificació.
 • MOBILIARI PRIVATIU: Són els mobles de cuina, bany i aparells de climatització a més de la resta de mobles amb els quals pot equipar un propietari que destina a lloguer un pis (i que no sempre es detallen en el contracte de lloguer). Aquesta partida no es cobreixen les assegurances de comunitat de propietaris tradicionals.
 • MAL ESTÈTIC: Desperfectes que afecten l'estètica de l'habitació de casa que s'ha vist afectada per un sinistre que ens ha pagat l'assegurança.

SERVEIS RELACIONATS

PREGUNTA'NS / CONTACTA'NS

Necessites una assegurança de llar per a habitatges en lloguer? Contacta'ns ara omplint el següent formulari

He llegit i accepto la Política de privacitat

COMPANYIES ASSEGURADORES
AMB LES QUE TREBALLEM L' Assegurança de llar per a habitatges en lloguer