Assegurança de llar per a propietaris d'habitatges

QUE ASSEGUREM?

L'assegurança de llar per a propietaris té l'objectiu d'assegurar l'edificació i el mobiliari de l'interior de l'habitatge així com la responsabilitat civil que d'aquests elements pugui derivar-se. L'objectiu és protegir l'habitatge i les pertinences personals davant aquells imprevistos que puguin sorgir.

A QUI VA DIRIGIDA L' Assegurança de llar per a propietaris d'habitatges?

A aquelles persones i famílies que viuen en un domicili, ja sigui un pis o una casa, que sigui de la seva propietat.

Quines cobertures garanteix la pòlissa de Llar per a propietaris d'habitatges?

 • Incendi i complementaris.
 • Extensió de garanties.
 • Danys estètics.
 • Danys elèctrics.
 • Defensa i reclamació de danys.
 • Trencament de cristalls i marbres.
 • Assistència.
 • Robatori, espoliació i furt.
 • Control de plagues.
 • Ruïna total.
 • Responsabilitat civil.
 • Danys per aigua.

Els capitals que garanteix l' Assegurança de llar per a propietaris d'habitatges

 • Continent: El 100% del valor de reconstrucció. Va en funció de les característiques de l'edifici (ubicació, qualitat, m², any de construcció…) normalment s'aproxima a 1.000 €/m², però també es pot adaptar al que recomani cada companyia.
 • Contingut: Correspon amb el valor de mobles que hi ha en l'habitatge: mobles, electrodomèstics, roba, objectes personals, joies o altres objectes de valor i que són de l'assegurat i la seva família.
 • Responsabilitat Civil: Fa referència als danys causats a tercers. Normalment, es recomana que el capital mínim sigui de 600.000 € i que el límit per víctima sigui com a mínim de 300.000 €.

CURIOSITATS

Aquesta assegurança serveix tant per a habitatges en els quals els propietaris resideixen habitualment com per a habitatges secundaris. Únicament cal tenir en compte detallar-li a l'asseguradora en el moment de fer la pòlissa o si aquest fet canvia amb el temps.

En aquesta mena d'assegurances és molt important que l'import que indiquem com a valoració del mobiliari de què disposem a casa sigui correcte, no sols en fer la pòlissa, sinó amb el pas del temps. És per això que és altament recomanable contactar amb la teva corredoria d'assegurances i revisar conjuntament els capitals assegurats en pòlissa.

Altres aspectes que és fonamental tenir ben detallats són els objectes de valor i joies. Pot semblar senzill, però cada companyia d'assegurances té la seva manera d'assegurar-los i sense el coneixement precís de què diu el redactat de l’assegurança, poden haver-hi problemes en cas de sinistre. Algunes de les qüestions més importants a tenir en compte en aquest sentit són:

 • Quins béns tenen consideració de joies i quins la tenen d'objectes de valor. És a dir, com es defineix cadascuna d'aquestes partides en el condicionat general.
 • Si l'import assegurat a la partida de joies i objectes de valor ha de sumar-se a l'import assegurat en la partida de mobiliari o si funciona com a capital a part.
 • A partir de quina quantia o valor unitari de la peça és obligatori incloure en la pòlissa el detall d'allò que s'assegura.

DICCIONARI ESPECÍFIC

 • CONTINENT: Edificació.
 • CONTINGUT DE L'HABITATGE: És el conjunt de béns propietat de l'assegurat, els seus familiars i altres persones que convisquin habitualment en l'habitatge descrit com a situació del risc i es troben dins d'aquesta: Els mobles, l'aixovar domèstic i personal. Mobiliari i instrumental professional propi d'oficines i despatxos. Les joies, que són objectes composts en tot o en part per metalls preciosos (or, plata, platí), perles o pedres precioses o semiprecioses. Els objectes de valor especial (O.V.E.). Diners i targetes de crèdit. És important tenir en compte que si el valor de les joies i els objectes de valor especial superen determinat import haurem de declarar-les de manera específica en la pòlissa.
 • MAL ESTÈTIC: Desperfectes que afecten l'estètica de l'habitació de casa que s'ha vist afectada per un sinistre que ens ha pagat l'assegurança.
 • FRANQUÍCIA: És la part de la indemnització d'un sinistre que no cobreix la companyia. Es descompta de la indemnització total del sinistre. En pòlisses de llar sol aplicar-se a cobertures com els danys elèctrics o el tot risc accidental.

SERVEIS RELACIONATS

PREGUNTA'NS / CONTACTA'NS

Necessites una assegurança de llar per a propietaris d'habitatges? Contacta'ns ara omplint el següent formulari

He llegit i accepto la Política de privacitat

COMPANYIES ASSEGURADORES
AMB LES QUE TREBALLEM L' Assegurança de llar per a propietaris d'habitatges