Assegurança de Retirada de Carnet

QUE ASSEGUREM?

L'assegurança de retirada de carnet garanteix la protecció jurídica dels interessos i drets del conductor assegurat. S'enfoca a emparar la persona física com a conductor d'un vehicle terrestre a motor, independentment que sigui o no de la seva propietat, així com els ocupants d'aquest vehicle, sempre que siguin transportats gratuïtament, i ho sol·liciti de manera expressa el titular de l'assegurança.

A QUI VA DIRIGIDA L' Assegurança de Retirada de Carnet?

Aquesta assegurança protegeix el conductor que s'indiqui al contractar l'assegurança pel que aquest estarà protegit conduint qualsevol vehicle encara que sigui de lloguer.

Quines cobertures garanteix la pòlissa de Retirada de Carnet?

 • Defensa penal.
 • Extensió de la defensa penal.
 • Assistència al detingut.
 • Fiances.
 • Reclamació de danys corporals.
 • Avaluació mèdica d'accidentats.
 • Defensa en infraccions de trànsit.
 • Reclamació drets altres segures.
 • Despeses defensa de la responsabilitat civil.
 • Despeses de locomoció.
 • Garantia opcional: Defensa en infraccions de trànsit via contenciós-administrativa inclosa normativa sobre transport.
 • Subsidi per retirada de carnet.

Els capitals que garanteix l' Assegurança de Retirada de Carnet

 • Límit màxim de despeses: Normalment és de 3.000 € o 6.000 €. De totes maneres l'asseguradora també posa a la disposició de l'assegurat els seus propis advocats i en cas de voler utilitzar-los, no s'aplica aquest límit de despeses.
 • Avaluació mèdica de l'accidentat: 1.500 €.
 • Despeses de locomoció: 360 €.
 • Defensa jurídica: màxim 1.500 €.

CURIOSITATS

Sabies que des de 2006 està vigent a Espanya la normativa del carnet per punts? Si condueixes habitualment i el teu cotxe forma part de la teva vida diària, t'has imaginat alguna vegada com t'afectaria que retiressin el permís de conduir? Un descuit en la velocitat, un canvi de senyalització que no has vist, o un control d'alcoholèmia un divendres nit, podrien deixar-te sense carnet.

Aquesta assegurança et protegeix davant la pèrdua d'ingressos que puguis patir per la suspensió temporal del permís del carnet conduir amb una indemnització mensual. A més, en cas de pèrdua de punts, et garanteix el curs de recuperació de punts i t'ofereix defensa i assessorament. També et proporciona un localitzador de sancions, avisant-te i recorrent les multes de trànsit.

La indemnització per la privació temporal del permís de conduir sempre que sigui a conseqüència d'un procediment criminal emparat per aquesta pòlissa en alguna de les seves altres cobertures.

Quan a l'assegurat li és retirat el permís de conduir l'asseguradora li abona un subsidi mensual mentre duri la retirada del carnet. El subsidi total que serà abonat a l'assegurat es calcularà basant-se en la durada de la retirada del permís de conduir, sense que en cap cas pugui excedir de dotze mesos.

En cap cas quedarà garantit tal subsidi, quan la privació del permís es produeixi per sentència judicial ferma condemnatòria per un delicte contra la seguretat del trànsit.

Aquesta assegurança serveix també per a reclamar contra la pròpia asseguradora on tenim l'assegurança obligatòria del vehicle en cas que estiguem en desacord amb el posicionament d'aquesta. 

DICCIONARI ESPECÍFIC

 • SUBSIDI: És la quantitat econòmica que l'assegurat pot rebre de part de l'asseguradora en cas que es produeixi un sinistre cobert en la pòlissa d'assegurança.
 • CARENCIA: És el període que ha de transcórrer des que formalitzem el segur i realitzem el pagament del mateix fins que entra en funcionament i podem començar a usar les seves prestacions i cobertures.
 • DANYS CORPORALS: Fa referència a les lesions. És a dir els danys soferts pel conductor, els ocupants o les terceres persones afectades en un sinistre.
 • DANYS MATERIALS: Fan referència als danys soferts en el propi vehicle o en aquells elements diferents a les persones (accessoris al vehicle, per exemple).

SERVEIS RELACIONATS

COMPANYIES ASSEGURADORES
AMB LES QUE TREBALLEM L' Assegurança de Retirada de Carnet