Assegurança de Llar per a Llogaters

QUE ASSEGUREM?

L’assegurança de llar per a llogaters té l’objectiu d’assegurar no només la responsabilitat civil dels llogaters (al que normalment està obligat per contracte de lloguer) sinó d’ampliar aquesta cobertura als seus béns i objectes personals i també a algunes responsabilitats derivades del contracte de lloguer que, tot i que el pis no sigui de la seva propietat, per contracte li corresponen assumir a ell/ella.

A QUI VA DIRIGIDA L' Assegurança de Llar per a Llogaters?

Aquesta assegurança està dirigida a totes les persones que viuen de lloguer.

Quines cobertures garanteix la pòlissa de Llar per a Llogaters?

 • Incendi i complementaris.
 • Extensió de garanties.
 • Danys estètics.
 • Danys elèctrics.
 • Defensa i reclamació de danys.
 • Trencament de vidres i marbres.
 • Assistència.
 • Robatori, espoliació i furt.
 • Control de plagues.
 • Ruïna total.
 • Responsabilitat civil.
 • Danys per aigua.

Els capitals que garanteix l' Assegurança de Llar per a Llogaters

 • Continent: Fa referència a l'edificació, encara que en aquest cas no sigui propietat del llogater i el propietari hagi de tenir la seva pròpia assegurança de llar, és molt recomanable que el llogater tingui assegurada aquesta partida a primer risc (capital màxim per sinistre), ja que són aspectes establerts en el contracte de lloguer, que d'ocórrer l'inquilí haurà de pagar i que sense aquesta partida contractada no tindrien cobertura.
 • Contingut: Correspon amb el valor de mobles que hi ha a l'habitatge; mobles, electrodomèstics, roba, objectes personals, joies o altres objectes de valor… i que són del llogater i la seva familia.
 • Responsabilitat civil: Fa referència als danys causats a tercers. Aquesta és la cobertura a la qual els llogaters solen estar obligats per contracte de lloguer. Normalment es recomana un capital mínim que sigui de 600.000 € i que el límit per víctima sigui com a mínim de 300.000 €.
   

CURIOSITATS

Encara que per contracte de lloguer normalment s'obliga a les persones que viuen de lloguer a tenir una assegurança de responsabilitat civil, si comparem preus i valorem cost i cobertura és molt més recomanable incloure aquesta obligació dins d'una assegurança de la llar. Per aquest motiu és molt important contractar les partides de continent i contingut, per tenir garantida també els danys a tercers (responsabilitat civil) que aquests elements puguin ocasionar.

Què passa si causes danys a l'habitatge? Imagina que et deixes encès el fogó i sense voler cremes la cuina al propietari. Si el sinistre passa per una acció teva o de la teva família, en seràs el responsable i et reclamaràn la reparació del sinistre.

I si causes danys al veí? Els danys que puguis causar als veïns també te'ls poden reclamar. Com per exemple que algun dels teus fills o convivents del pis es deixi l'aixeta oberta i s'acabi inundant el vostre bany i el pis del veí. Saps quant podrà costar una reparació així?

Causar danys a tercers? La teva responsabilitat traspassa la porta de la casa on vius. Si el teu gos mossega un nen al parc per exemple, saps que hauries de pagar els costos de metges, advocats...?

I les teves pertinences, les pots protegir? L' habitatge és del propietari, però dins hi tens moltes coses que són teves (contingut). És la teva responsabilitat assegurar-les. Si hi entren a robar i s’emporten o trenquen les teves coses més valuoses, no podràs reclamar-les a ningú.

I si canvies de casa de lloguer. L'assegurança es mou amb tu. La teva vida és flexible, la teva assegurança també.

Viure de lloguer té les seves particularitats, per això l'assegurança de llar per a llogaters té cobertures que són específiques per a aquests casos. Perquè et sentis una mica més acompanyat.

DICCIONARI ESPECÍFIC

 • PROPIETARI: Propietari titular de l'habitatge qui, a canvi d'una renda, i mitjançant contracte d'arrendament en forma escrita, cedeix el seu ús a un tercer.
 • LLOGATER: Persona física que a canvi d'una renda, gaudeix de l'ús de l'habitatge descrit com a situació del risc.
 • CONTINGUT DE L'HABITATGE: És el conjunt de béns propietat de l'assegurat, els seus familiars i altres persones que convisquin habitualment en l'habitatge descrit com a situació de risc i es troben dins de la mateixa: Els mobles, l'aixovar domèstic i personal. Mobiliari i instrumental professional propi d'oficines i despatxos. Les joies, que són objectes compostos en tot o en part per metalls preciosos (or, plata, platí), perles o pedres precioses o semiprecioses. Els objectes de valor especial (O.V.E.). Diners i targetes de crèdit. És important tenir en compte que si el valor de les joies i els objectes de valor especial superen determinat import haurem de declarar-les de manera específica en la pòlissa.
 • DANY ESTÈTIC: Desperfectes que afecten a l'estètica de l'habitació de casa que s'ha vist afectada per un sinistre que ens ha pagat l'assegurança.

SERVEIS RELACIONATS

COMPANYIES ASSEGURADORES
AMB LES QUE TREBALLEM L' Assegurança de Llar per a Llogaters