Assegurances Multirrisc per a Edificis de Propietat Vertical

QUE ASSEGUREM?

L'assegurança multirisc per a edificis de propietat vertical és un mix entre l'assegurança tradicional per a comunitats de propietaris i l'assegurança de llar per a propietaris que destinen a lloguer.

Serveix bàsicament per unificar totes dues assegurances en una sola pòlissa, millorar la cobertura i reduir els costos anuals per al propietari únic.

A QUI VA DIRIGIDA L' Assegurances Multirrisc per a Edificis de Propietat Vertical?

Està dirigit a persones físiques o societats patrimonials que disposen de la propietat d'un edifici al 100%.

Quines cobertures cobreix la pòlissa de l' Assegurances Multirrisc per a Edificis de Propietat Vertical?

 • Incendi i complementaris
 • Extensió de garanties
 • Danys estètics: Comuns i privats
 • Danys per aigua: Comuns i privats
 • Danys elèctrics: Comuns i privats
 • Defensa i reclamació de danys
 • Trencament de vidres i marbres: Comuns i privats
 • Assistència
 • Robatori, espoliació i furt
 • Control de plagues
 • Ruïna total
 • Responsabilitat Civil: Danys a tercers

Els capitals que cobreix l' Assegurances Multirrisc per a Edificis de Propietat Vertical

 • Continent: El 100% del valor de reconstrucció. Va en funció de les característiques de l'edifici (ubicació, qualitat, m², any de construcció...) normalment s'aproxima a 1.000 € / m² però també es pot adaptar al què recomani cada companyia.
 • Contingut: Ha de correspondres amb el valor dels mobles d'ús comunitari que hi ha a la finca, si no ho sabem podem indicar un capital aproximat. Fa referència al mobiliari comunitari (extintors, mobles i decoració de vestíbul...).
 • Responsabilitat Civil: Fa referència als danys causats a tercers. Normalment es recomana que el capital mínim sigui de 600.000 € i que el límit per víctima sigui com a mínim de 300.000€

CURIOSITATS

Les necessitats de cobertura d'un propietari únic no són les mateixes que les d'una comunitat de propietaris. A les comunitats normalment cada propietari disposa de la seva assegurança de llar per cobrir, entre altres, els mobles de cuina i de bany, o els aparells de climatització. Això no passa en les propietats úniques ja que tot l'edifici és d'una mateixa persona. Tampoc passa, per molt que l'inquilí tingui la seva pròpia assegurança de llar ja que els mobles de cuina, els de bany, i els aparells de climatització són sempre de la propietat.

Amb una assegurança tradicional d'edificis, el propietari hauria de tenir addicionalment una assegurança per a cada pis per cobrir aquests mobles i els danys a tercers que aquests poden causar. Això, econòmicament seria molt car, pel que és molt més econòmic disposar d'una única pòlissa que combini cobertures pròpies de l'assegurança de la llar i de l'assegurança de comunitat, i que cobreixi a tot l'edifici.

No disposar de cobertura sobre el mobiliari privatiu dels pisos pot suposar que no disposem tampoc de cobertura sobre els danys a tercers que sinistres amb origen en aquest mobiliari puguin causar. Això pot ser un problema molt greu per exemple en el cas que un aparell de climatització causi un incendi o en cas que una caldera provoqui danys per aigua amb afectacions a altres inquilins.

Un altre aspecte a tenir en compte és que al formalitzar l'assegurança és probable que la companyia vulgui enviar un perit a verificar abans l'estat de la finca. Si això passa probablement el perit voldrà revisar la façana, els espais comuns, els patis de llums i els terrats, així com conèixer si s'han fet rehabilitacions en les conduccions d'aigua de l'edifici.

Les rehabilitacions que s'hagin fet a la finca, sobretot les referents a baixants, muntants i resta de conduccions d'aigua, així com impermeabilitzacions de terrasses i terrats seràn claus per poder eliminar les franquícies de la pòlissa i rebaixar el cost de l'assegurança.

DICCIONARI ESPECÍFIC

 • PROPIETAT VERTICAL: Una propietat vertical és una finca sencera on hi ha un únic propietari, sigui una persona física o una empresa.
 • MOBILIARI COMUNITARI: Són els bens de mobiliari que es troben a les zones comunes de l'edifici (extintors, mobiliari de recepció ...)
 • CONTINENT: Edificació
 • MOBILIARI PRIVATIU: Són els mobles de cuina, bany i aparells de climatització a més de la resta de mobles amb els quals pot equipar un propietari que destina a lloguer un pis (i que no sempre es detallen en el contracte de lloguer). Aquesta partida no es cobreix en les assegurances de comunitat de propietaris tradicionals.
 • FRANQUÍCIA: És la part de la indemnització d'un sinistre que no cobreix la companyia. En pòlisses per a edificis acostumo aplicar-se en funció de l'antiguitat i l'estat dels mateixos en cobertures com els danys per aigua o els danys elèctrics. També se sol aplicar en les pòlisses de responsabilitat civil, és a dir de, danys a tercers.

SERVEIS RELACIONATS

ARTICLES RELACIONATS

Per a què serveix el lucre cessant en la meva assegurança?

Com emplenar un comunicat amistós?

Què fer davant un accident de trànsit?

Descobreix què cobreix el segur decennal per a edificacions

PREGUNTA'NS / CONTACTA'NS

Necessites una assegurança multiriscos per a edificis? Contacta'ns ara omplint el següent formulari

He llegit i accepto la Política de privacitat

COMPANYIES ASSEGURADORES
AMB LES QUALS TREBALLEM LES Assegurances Multirrisc per a Edificis de Propietat Vertical