Equip

Direcció

Combinant les àrees comercial i tècnica, l’equip directiu treballa per donar resposta i augmentar la satisfacció del client a través de la planificació i la millora continua de la feina de totes les persones que conformen Perea Grup.

Pere Perea

Direcció pperea@pereagrup.com

Montserrat Sanfeliu

Direcció Financera msanfeliu@pereagrup.com

Carlota Perea

Direcció comercial cperea@pereagrup.com

Alejandro Varela

Direcció d'inversions avarela@pereagrup.com

Cristina Olivé

Responsable de Màrqueting i desenvolupament de negoci colive@pereagrup.com

Administració

La gestió de les incidències que es generen diàriament a nivell administratiu permet controlar les carteres dels nostres clients de manera eficient i actualitzada per garantir-los que la documentació i informació sobre la seva cartera de pòlisses està completa i actualitzada. A més, el seguiment sobre les renovacions permet al client tenir la certesa que gaudeix de la cobertura necessària enfront possibles incidències.

Raquel Reyes

Administració i Comptabilitat administracio@pereagrup.com

Manoli Lorente

Administració i Comptabilitat mlorente@pereagrup.com

Sinistres

La part més important de la tasca asseguradora és estar present i al costat del client en el moment del sinistre. L’assessorament, l’ajuda i la gestió del sinistre és part fonamental de la nostra feina i és per això que el departament de sinistres garanteix el màxim rigor en la defensa dels interessos dels nostres assegurats i la solució àgil dels expedients.

Inma Guindo

Sinistres iguindo@pereagrup.com

Mari Carmen Lopez

Sinistres mclopez@pereagrup.com

Eva Nabau

Sinistres enabau@pereagrup.com

Comercial

Amb l’objectiu de confeccionar un estudi personalitzat i global, el departament comercial assessora als clients per poder oferir en cada cas aquells productes que més s’adapten a les seves circumstàncies. Fruit de l’experiència el departament comercial detecta juntament amb el client els possibles riscos als quals aquest està exposat i li planteja solucions asseguradores per tal de pal·liar-ne possibles conseqüències.

Gemma Vidal

Assessora Comercial gvidal@pereagrup.com

Domingo Soriano

Direcció d'oficina dsoriano@pereagrup.com

Laura Larriba

Direcció comercial llarriba@pereagrup.com

Marta Pinyol

Assessora comercial mpinyol@pereagrup.com

David Trullols

Direcció oficina dtrullols@pereagrup.com

Empreses

Per tal d’assegurar el patrimoni empresarial dels clients i partint de la base que la gestió del risc és una part fonamental en tot projecte empresarial, el departament d'empreses, per mitjà del contacte amb companyies i agencies de subscripció garanteix al client l’assessorament i la protecció necessaris per mantenir la solvència i la viabilitat de l’empresa.

Josep Gonzalez

Tècnic empreses empreses@pereagrup.com

Atenció al client

El tracte directe i la gestió del dia a dia és una tasca indestriable del departament d’atenció al client, que de manera personalitzada busca la tranquil·litat dels clients per mitjà de l’orientació professional des de l’oficina.

Glòria Puigdefàbregas

Atenció al client gpuigdefabregas@pereagrup.com

Lourdes Girona

Atenció al client lgirona@pereagrup.com

Raúl Gutierrez

Atenció al client rgutierrezf@pereagrup.com

Sandra Vallina

Atenció al client svallina@pereagrup.com

Susana Dorca

Atenció al client sdorca@pereagrup.com

Susanna Lloveras

Atenció al client slloveras@pereagrup.com