què fem

La gestió del risc és una part fonamental per garantir la protecció de qualsevol patrimoni sigui personal o empresarial.
És en aquest sentit que Perea Grup ofereix un servei de gestió integral enfocat a garantir als nostres clients aquesta protecció.

Ciberseguretat

 • Danys
 • Responsabilitat Civil
 • Primera resposta a incidències
 • Pèrdua de beneficis

Salut

 • Assistència Sanitària
 • Assistència en viatge

protecció financera

 • Pla de Pensions
 • PIAS – SIALP
 • Estalvi sistemàtic
 • Fons d’Inversió

Vida

 • Vida risc
 • Accidents
 • Protecció familiar - Decessos
 • Malalties greus

Col·lectius

 • Assegurances col·lectius
 • Plans de compensació per treballadors
 • Assegurança d'estudis

Altres

 • Crèdit
 • Avals i licitacions
 • Contingències
 • Segrest i extorsió
 • Plans Internacionals