què fem

La gestió del risc és una part fonamental per garantir la protecció de qualsevol patrimoni sigui personal o empresarial.
És en aquest sentit que Perea Grup ofereix un servei de gestió integral enfocat a garantir als nostres clients aquesta protecció.

Patrimoni familiar

 • Propietat Vertical
 • Llar
 • Comunitats
 • Comerç
 • Vehicles
 • Subsidis
 • Defensa jurídica familiar
 • Retirada de carnet
 • Embarcacions
 • Productes específics

patrimoni empresarial

 • Multirrisc empresarial
 • Averia de maquinària
 • Flotes de vehicles
 • Transports
 • Construcció
 • Pèrdua de beneficis

responsabilitat civil

 • RC Empresarial
 • RC Producte
 • RC Directius i Administradors
 • RC Medioambiental
 • RC de la càrrega
 • Desenal
 • Defensa jurídica empresarial

Ciberseguretat

 • Danys
 • Responsabilitat Civil
 • Primera resposta a incidències
 • Pèrdua de beneficis

Salut

 • Assistència Sanitària
 • Assistència en viatge

protecció financera

 • Pla de Pensions
 • PIAS – SIALP
 • Estalvi sistemàtic
 • Fons d’Inversió

Vida

 • Vida risc
 • Accidents
 • Protecció familiar - Decessos
 • Malalties greus

Col·lectius

 • Assegurances col·lectius
 • Plans de compensació per treballadors
 • Assegurança d'estudis

Altres

 • Crèdit
 • Avals i licitacions
 • Contingències
 • Segrest i extorsió
 • Plans Internacionals