EQUIP

Direcció

Administració

Sinistres

img_579b3723b54e2
img_579b3729124a1
img_579b372d843db

Direcció

img_579b3723b54e2

Combinant les àrees comercial i tècnica, l’equip directiu treballa per donar resposta i augmentar la satisfacció del client a través de la planificació i la millora continua de la feina de totes les persones que conformen Perea Grup.

Pere Perea

Montserrat Sanfeliu

Direcció serveis centrals msanfeliu@pereagrup.com

Carlota Perea

Direcció tècnica i comercial
cperea@pereagrup.com

Anna Cervantes

Responsable àrea d’estalvi, inversió i previsió social
acervantes@pereagrup.com

Cristina Olivé

Responsable de màrqueting i desenvolupament de negoci
colive@pereagrup.com

Administració

img_579b3729124a1

La gestió de les incidències que es generen diàriament a nivell administratiu permet controlar les carteres dels nostres clients de manera eficient i actualitzada per garantir-los que la documentació i informació sobre la seva cartera de pòlisses està completa i actualitzada. A més, el seguiment sobre les renovacions permet al client tenir la certesa que gaudeix de la cobertura necessària enfront possibles incidències.

Raquel Reyes

Administració i Comptabilitat administracio@pereagrup.com

Manoli Lorente

Administració i Comptabilitat mlorente@pereagrup.com

Sinistres

img_579b372d843db

La part més important de la tasca asseguradora és estar present i al costat del client en el moment del sinistre. L’assessorament, l’ajuda i la gestió del sinistre és part fonamental de la nostra feina i és per això que el departament de sinistres garanteix el màxim rigor en la defensa dels interessos dels nostres assegurats i la solució àgil dels expedients.

Inma Guindo

Mari Carmen Lopez

Eva Nabau

Comercial

Empresas

Atenció al client

img_579b37322c3e0
img_579b37371910e
img_579b373ae1939

Comercial

img_579b37322c3e0

Amb l’objectiu de confeccionar un estudi personalitzat i global, el departament comercial assessora als clients per poder oferir en cada cas aquells productes que més s’adapten a les seves circumstàncies. Fruit de l’experiència el departament comercial detecta juntament amb el client els possibles riscos als quals aquest està exposat i li planteja solucions asseguradores per tal de pal·liar-ne possibles conseqüències.

Gemma Vidal

Assessora rams personals gvidal@pereagrup.com

Domingo Soriano

Direcció d’oficina dsoriano@pereagrup.com

Laura Larriba

Direcció d’oficina
llarriba@pereagrup.com

Marta Pinyol

Assessora ram empreses mpinyol@pereagrup.com

Empresas

img_579b37371910e

Per tal d’assegurar el patrimoni empresarial dels clients i partint de la base que la gestió del risc és una part fonamental en tot projecte empresarial, el departament d’empreses, per mitjà del contacte amb companyies i agencies de subscripció garanteix al client l’assessorament i la protecció necessaris per mantenir la solvència i la viabilitat de l’empresa.

Josep Gonzalez

Responsable àrea d’empreses empreses@pereagrup.com

Atenció al client

img_579b373ae1939

El tracte directe i la gestió del dia a dia és una tasca indestriable del departament d’atenció al client, que de manera personalitzada busca la tranquil·litat dels clients per mitjà de l’orientació professional des de l’oficina.

Glòria Puigdefàbregas

Assessora rams patrimonials
gpuigdefabregas@pereagrup.com

Lourdes Girona

Atenció al client
lgirona@pereagrup.com

Sandra Vallina

Atenció al client rams personals svallina@pereagrup.com

Susana Dorca

Assessora rams vehicles i flotes+ sdorca@pereagrup.com

Susanna Lloveras

Atenció al client slloveras@pereagrup.com

Teresa Brugura

Atenció al client
tbruguera@pereagrup.com